Köparens minneslista

Det är viktigt att redan på förhand ta reda på en del väsentliga saker om bostaden, husbolaget och omgivningen. Gå noggrant igenom Köparens minneslista flera gånger så att du inte glömmer något viktigt.  

Till att börja med:

 • Bekanta dig noga med de objekt som står till buds. En egen bostad är en stor och viktig anskaffning. Låt det alltså ta tid, gå på visningar och jämför alternativ i lugn och ro.

Innan du fattar köpbeslut:

 • Som köpare måste du själv ta reda på bostadens skick. Säljaren ansvarar inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid köpsituationen.
 • Studera dokumenten om den bostad som är till salu noga. Det lönar sig till exempel att be om ett disponentintyg för bostaden och husbolaget ur vilket bland annat framgår planerade renoveringar.

Tips! När du köper en lägenhet i ett flervåningshus ska du beakta att den enskilda lägenheten är en del av en större helhet vars skick inverkar på boendekostnaderna för varje lägenhet.

Finansiering:

 • Kom till Sparbanken för att förhandla om ett bolån. Tillsammans hittar vi en lösning som passar just dig och som hjälper dig att förverkliga dina drömmar.
 • Be att våra experter grundligt går igenom allt som du funderar på.

Beskattning:

 • Överlåtelseskatten är på en bostadsaktie år 1,6 procent av köpeskillingen och på en fastighet 4 procent av köpeskillingen
 • Den som köper sin första bostad är under vissa villkor befriad från överlåtelseskatt.
 • År 2012 får 85 % av bolånets räntor avdrag. Räntan avdras i första hand från kapitalinkomsten. Om det inte finns några kapitalinkomster, ger räntorna upphov till ett underskott. En del av detta dras av från skatten på förvärvsinkomsterna i form av en underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelsen är 30 % av räntorna.
 • Den som köper sin första bostad får 32 % underskottsgottgörelse.

När du flyttar till ditt nya hem:

 • Gör en officiell flyttanmälan till Befolkningsregistercentralen och en adressändring till posten inom en vecka. Anmälan kan göras på närmaste postkontor eller på postens webbplats. På det sättet går dina nya adressuppgifter till flera myndigheter och företag. Du får mera information på posten. 

Gör dessutom en adressändring till följande:

* bank, finans- och försäkringsbolag
* rådgivning, dagis och skola
* hobbyer
* tidningar och tidskrifter
* arbetsgivare, fackförbund

 • Ge invånaruppgifterna till disponenten inom en vecka. Informationen om de nya invånarna behövs för invånarförteckningen.
 • Teckna ett elavtal med ett elbolag eller flytta ditt gamla avtal till den nya adressen.
 • När du flyttar till ett småhus ska du se till att vattenförsörjningen och avfallshanteringen ordnas.
 • Skaffa en hemförsäkring eller flytta den gamla till den nya adressen och kontrollera att innehållet motsvarar ditt nya hem.
 • Teckna ett avtal om bredband och flytta ditt fasta telefonabonnemang till den nya adressen.
 • Öppna ett fast telefonabonnemang vid behov eller flytta det gamla till den nya adressen.